Vzdělávací a rozvojové služby

Naše služby

Vzdělávání

pořádání seminářů pro municipality, neziskovky, školy, podnikatele atd.

Poradenství v oblasti dotací

zpracování žádosti o dotaci, administrace projektů, poradenství k výběrovým řízením atd.

Podpora rovných příležitostí

genderové audity, zavádění flexibilních forem pracovních úvazků do firem atd.

Podpora podnikání

poradenství s řízením organizací, zprostředkování kontaktů na vysoké školy atd.

Dětské skupiny

hlídání dětí, doprovod na kroužky atd.

Finanční gramotnost

osvěta a pořádání seminářů pro širokou veřejnost atd.

Naše školičky jsou Vám stále k dispozici, pomůže Vám i s provozem

Máme pro Vaše děti volná místa v našich školičkách a pomáháme při vlastním zprovoznění školiček či jeslí.

22.10.2018 Více

Další výzva na mikrojesle přichází. Umožněte maminkám ve Vašem okolí znovu pracovat

V listopadu bude vyhlášena nová výzva na zprovoznění mikrojeslí.

15.8.2018 Více

Nechte své zaměstnance profesně růst, budete za to odměněni

Dejte svým zaměstnancům další důvod ke spokojenosti formou odborného vzdělávání.

6.7.2018 Více