Vzdělávací a rozvojové služby

Naše služby

Vzdělávání

pořádání seminářů pro municipality, neziskovky, školy, podnikatele atd.

Poradenství v oblasti dotací

zpracování žádosti o dotaci, administrace projektů, poradenství k výběrovým řízením atd.

Podpora rovných příležitostí

genderové audity, zavádění flexibilních forem pracovních úvazků do firem atd.

Podpora podnikání

poradenství s řízením organizací, zprostředkování kontaktů na vysoké školy atd.

Dětské skupiny

hlídání dětí, doprovod na kroužky atd.

Finanční gramotnost

osvěta a pořádání seminářů pro širokou veřejnost atd.

Dotace na zavádění nových prorodinných opatření

Výzva "Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny" v rámci OP Z nabízí 100% dotaci.

31.1.2019 Více

PF 2019

Přejeme krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2019

18.12.2018 Více

Den otevřených dveří v jesličkách Maloušci se blíží. Přijďte se podívat

V úterý 6. 11. a středu 7. 11. se ve třídách jesliček Maloušci uskuteční dny otevřených dveří.

1.11.2018 Více