Vzdělávací a rozvojové služby

Naše služby

Vzdělávání

pořádání seminářů pro municipality, neziskovky, školy, podnikatele atd.

Poradenství v oblasti dotací

zpracování žádosti o dotaci, administrace projektů, poradenství k výběrovým řízením atd.

Podpora rovných příležitostí

genderové audity, zavádění flexibilních forem pracovních úvazků do firem atd.

Podpora podnikání

poradenství s řízením organizací, zprostředkování kontaktů na vysoké školy atd.

Dětská skupina bublinky

hlídání dětí, doprovod na kroužky atd.

Finanční gramotnost

osvěta a pořádání seminářů pro širokou veřejnost atd.

Dotace na sociální podnikání

V programu IROP bylo vyhlášeno druhé kolo příjmu žádostí o dotace na sociální podnikání. Z dotace je možné financovat stavební práce a pořízení vybavení nových nebo stávajících sociálních podniků. Dot

15.9.2016 Více

Otevíráme pro Vás dětskou skupinu Bublinky

Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 10. 2016 otevíráme na ulici Viniční 2270/160 v Brně naše vlastní zařízení péče o děti. Dětská skupina Bublinky je školka určena pro děti od 18 měsíců do 6 let s

13.9.2016 Více

Nové dotační příležitosti na vzdělávání zaměstnanců

Po dobu pozastavení příjmu žádostí do projektu POVEZ II mohou žadatelé využít v rámci OPZ výzvu č. 60 s názvem Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!, která byla vyhlášena dne 31. 8. 2016. V rámci nov

5.9.2016 Více