Vzdělávací a rozvojové služby

Naše služby

Vzdělávání

pořádání seminářů pro municipality, neziskovky, školy, podnikatele atd.

Poradenství v oblasti dotací

zpracování žádosti o dotaci, administrace projektů, poradenství k výběrovým řízením atd.

Podpora rovných příležitostí

genderové audity, zavádění flexibilních forem pracovních úvazků do firem atd.

Podpora podnikání

poradenství s řízením organizací, zprostředkování kontaktů na vysoké školy atd.

Dětské skupiny

hlídání dětí, doprovod na kroužky atd.

Finanční gramotnost

osvěta a pořádání seminářů pro širokou veřejnost atd.

Spojte mateřskou s provozem jeslí

Ráda se staráte o malé děti? Zvládla byste jich víc než jen ty svoje? Přijde Vám vhod příjem i přes mateřskou dovolenou? Pokud ano, čtěte dále.

19.9.2018 Více

Další výzva na mikrojesle přichází. Umožněte maminkám ve Vašem okolí znovu pracovat

V listopadu bude vyhlášena nová výzva na zprovoznění mikrojeslí.

15.8.2018 Více

Nechte své zaměstnance profesně růst, budete za to odměněni

Dejte svým zaměstnancům další důvod ke spokojenosti formou odborného vzdělávání.

6.7.2018 Více