Vzdělávací a rozvojové služby

Naše služby

Vzdělávání

pořádání seminářů pro municipality, neziskovky, školy, podnikatele atd.

Poradenství v oblasti dotací

zpracování žádosti o dotaci, administrace projektů, poradenství k výběrovým řízením atd.

Podpora rovných příležitostí

genderové audity, zavádění flexibilních forem pracovních úvazků do firem atd.

Podpora podnikání

poradenství s řízením organizací, zprostředkování kontaktů na vysoké školy atd.

Dětská skupina bublinky

hlídání dětí, doprovod na kroužky atd.

Finanční gramotnost

osvěta a pořádání seminářů pro širokou veřejnost atd.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců s 85% dotací!

Dne 15.6.2016 byla vyhlášena dotační výzva podnikové vzdělávání zaměstnanců, v rámci které je možné získat 85 % na prakticky jakékoli vzdělávací aktivity pro zaměstnance V rámci tohoto programu je mož

20.6.2016 Více

IROP podpoří rozvoj středních a vyšších odborných škol

Již od 30.6. 2016 bude možné podávat žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na zkvalitnění infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce. Podporo

3.6.2016 Více

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců z veřejných zdrojů

Od začátku dubna je možné žádat Úřady práce o příspěvek na podporu školení zaměstnanců.

18.5.2016 Více