Vzdělávací a rozvojové služby

Naše služby

Vzdělávání

pořádání seminářů pro municipality, neziskovky, školy, podnikatele atd.

Poradenství v oblasti dotací

zpracování žádosti o dotaci, administrace projektů, poradenství k výběrovým řízením atd.

Podpora rovných příležitostí

genderové audity, zavádění flexibilních forem pracovních úvazků do firem atd.

Podpora podnikání

poradenství s řízením organizací, zprostředkování kontaktů na vysoké školy atd.

Dětská skupina bublinky

hlídání dětí, doprovod na kroužky atd.

Finanční gramotnost

osvěta a pořádání seminářů pro širokou veřejnost atd.

IRS pořádá sérii seminářů pro zemědělce

Institut pro regionální spolupráci uspořádal celkem 10 vzdělávacích seminářů pro zemědělský sektor. Školení probíhala v mnoha tematických oblastech - ekonomika provozu traktorů, inovace v mechanizaci,

13.4.2017 Více

PF 2017

Vážení klienti, děkujeme Vám za Vaši přízeň v uplynulém roce 2016 a do nového roku 2017 Vám přejeme mnoho zdaru a úspěchů.

22.12.2016 Více

Dotace na podporu dětských skupin

Dne 30. listopadu 2016 bude Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena dotační výzva na podporu dětských skupin. Výzva bude určena pro zajištění péče o děti v dětské skupině od 1 roku věku. M

23.11.2016 Více