O nás

Napište nám

Mgr. Pavla Hudousková
Tel.: + 420 734 154 022
e-mail: hudouskova@irs-eu.com

 

O společnosti

Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. je nestátní nezisková organizace s multidisciplinárním charakterem. Jsme poskytovatelé vzdělávacích a dalších rozvojových služeb v oblasti státní správy, podnikání, sociálních služeb a dalších.

Naše společnost je na trhu více než 12 let. Za tuto dobu máme stovky spokojených klientů v oblasti vzdělávání i odborného poradenství a tisíce úspěšných absolventů vzdělávacích programů.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb. Lektoři a odborníci pracovníci, kteří s námi spolupracují, jsou špičkoví odborníci ve svém oboru s mnohaletými zkušenostmi.

Mezi odborné služby, které nabízíme, patří:

 • Pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, seminářů ,vypracování odborných analýz
 • Zpracování žádostí o dotace a management těchto projektů
 • Zajištění účasti českých expertů na mezinárodních odborných akcích
 • Zprostředkování spolupráce vzdělávacích organizací s aplikační sférou

Cíle společnosti

Cílem Institutu pro regionální spolupráci, o.p.s. je zajistit svou činností lepší podmínky pro rozvoj tuzemských regionů, a to formou podpory subjektů při zajišťování financí na jejich projekty, vzděláváním a organizací vzdělávacích akcí, podporou mezinárodní spolupráce apod.

Naše základní cíle jsou:

 • Podporovat rozvoj malých a středních podniků
 • Podporovat rozvoj lidských zdrojů formou obecného i specifického vzdělávání
 • Podporovat hospodárné čerpání dotací z EU a realizaci inovativních podnikatelských záměrů,
 • Podporovat budování efektivní veřejné správy i podnikatelského sektoru
 • Prosazovat princip občanské společnosti
 • Přispívat k ochraně životního prostředí
 • Přispívat k rozvoji regionů a regionální destinační turistiky
 • Přispívat k ochraně menšin (sociálních, kulturních, národnostních)
 • Rozvíjet spolupráci mezi veřejnou správou, občanským sektorem a podnikatelskými subjekty
 • Rozvíjet spolupráci mezi lidmi a organizacemi z opačných stran hranice

Stanovy společnosti

Naše stanovy jsou ke stažení zde.

Vlastní projekty

Naše organizace má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací vlastních projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů. Řešíme zejména projekty zaměřené na rovné příležitosti, trh práce, podnikové i občanské vzdělávání, meziregionální i mezioborovou spolupráci. Více informací o našich projektech naleznete zde.