Dotace na zavádění nových prorodinných opatření

Máte zájem ve Vašem městě či obci rozvíjet nové služby pro ohrožené děti a rodiny? Je prorodinná politika téma, které Vám není lhostejné a chcete ho aktivně řešit? Omezuje Vás nedostatek financí na služby podpory ohrožených rodin s dětmi? A víte, že na tyto aktivity můžete získat zajímavou dotaci?

Operační program Zaměstnanost v rámci výzvy č. 76 „Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny“ rozděluje dotace zavádění inovativních služeb pro ohrožené rodiny a děti. Projekty mohou být zaměřené například na podporu plánování a zavádění nových služeb a metod práce v oblasti ochrany dětí a rodin, na podporu pracovníků poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám, na rozvoj kompetencí těchto pracovníků, tvorbu metodik a strategií včetně podpory při jejich naplňování, mezioborová spolupráce, sdílení dobré praxe atd.

Projekty mohou realizovat jak obce či jimi zřizované organizace, tak také neziskové organizace působící v oblasti práce s dětmi a rodinami. Dotace dosahuje až 100 % z celkových nákladů projektu do výše 10 mil. Kč.

Máte zájem dozvědět se o této možnosti víc? Ozvěte se nám.

Mgr. Pavla Hudousková
Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.
tel.: + 420 734 154 022
e-mail: hudouskova@irs-eu.com