Služby

Vzdělávání

Organizujeme vzdělávací akce a školení pro obce, firmy, školy i neziskové organizace! Připravíme Vám školení nebo vzdělávací seminář přesně na míru dle Vašich specifických požadavků. Našim cílem je obohatit Vás během krátké doby o praktické znalosti nebo nástroje, které budete schopni bezprostředně použít ve Vaší firmě, obci, škole či jiné organizaci. Nebudete obtěžováni přílišnou teorií k daným tématům. S naší pomocí můžete rozvinout Vaše dovednosti a zkušenosti a ty využít ve Váš další prospěch.

Poradenství v oblasti dotací

Hledáte prostředky pro financování Vašich rozvojových projektů a bojíte se dotací? Ať máte v plánu realizovat projekty zaměřené na vzdělávání, podporu zaměstnanosti, sociální podnikání, přeshraniční spolupráci, pořizování technologií, rekonstrukce, zateplení či jiné, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme Vám zajistit bezproblémové čerpání dotace. Připravíme projektový záměr tak, aby splňoval podmínky daného dotačního titulu a byl úspěšný při udělování dotace.

Podpora rovných příležitostí

Máte rodinu a časově náročnou práci, o kterou nechcete přijít? Nebo máte zaměstnance a dělá Vám problém přizpůsobit pracovní náplň potřebám jejich rodin? Pak se na nás obraťte. Poradíme Vám, jak efektivně sladit pracovní a rodinný život. Máme zkušenosti s implementací flexibilních forem pracovních úvazků do praxe, zpracováváme genderové audity, provozujeme službu péče o děti, spolupracujeme s mateřskými i coworkingovými centry po celé ČR a jistě Vám pomůžeme najít vhodné řešení.

Podpora podnikání

Poskytujeme poradenskou činnost obcím i podnikatelům ve věci přípravy, rozvoje a koordinace jejich projektů. Připravíme Vám strategické rozvojové dokumenty v regionu, podpoříme efektivní spolupráci v ekonomickém rozvoji, ať už jde o spolupráci obcí, podnikatelských subjektů, škol, neziskových organizací či jiných institucí.

Dětská skupina bublinky

Dětská skupina Bublinky je alternativní forma péče o předškolní děti s prvky Montessori pedagogiky pro děti od 18 měsíců do 6 let s maximální kapacitou 12 dětí na 2 pečující osoby. Tento malý počet nám umožňuje individuální přístup k dětem a zaručuje optimální rozvoj jejich dovedností. O děti se starají empatické a kvalifikované "tety" s několikaletými zkušenostmi. Nabízíme celodenní provoz dle individuální potřeby rodičů v klidném a příjemném rodinném prostředí v Brně - Židenicích a Blažovicích.

Finanční gramotnost

Zaměřujeme se mj. na realizaci vzdělávacích, poradenských a propagačních aktivit v oblasti finanční gramotnosti. Naším cílem je zvýšit kvalitu finančních kompetencí obyvatel ČR, zvýšit motivaci jednotlivců k odpovědnému přístupu k financím a podpořit vzdělávání v této oblasti.