AKTUALITY

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost

Ne vždy je znovu zapojení rodičů po (či během) rodičovské dovolené do pracovního procesu jednoduché. Z tohoto důvodu Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě podporuje aktivity vedoucí ke slaďo

11.9.2017 Více

Genderový audit – efektivní nástroj moderní personalistiky

Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. se dlouhodobě zabývá problematikou rozvoje lidských zdrojů a harmonizací pracovního a rodinného života. Jako jedni z prvních v ČR jsme se začali intenzivně z

1.8.2017 Více

Finance na provoz dětských klubů a příměstských táborů z evropských fondů

V dnešní časově náročné době může být pro některé rodiče obtížné sladit pracovní a rodinný život. Rodiče díky pracovní době či případnému dojíždění do práce jen těžko stíhají dopravit své děti do škol

13.6.2017 Více

IRS pořádá sérii seminářů pro zemědělce

Institut pro regionální spolupráci uspořádal celkem 10 vzdělávacích seminářů pro zemědělský sektor. Školení probíhala v mnoha tematických oblastech - ekonomika provozu traktorů, inovace v mechanizaci,

13.4.2017 Více

PF 2017

Vážení klienti, děkujeme Vám za Vaši přízeň v uplynulém roce 2016 a do nového roku 2017 Vám přejeme mnoho zdaru a úspěchů.

22.12.2016 Více

Dotace na podporu dětských skupin

Dne 30. listopadu 2016 bude Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena dotační výzva na podporu dětských skupin. Výzva bude určena pro zajištění péče o děti v dětské skupině od 1 roku věku. M

23.11.2016 Více

Konference za účasti Romana Celého – Dotační příležitosti pro obce

Uskuteční se další ze série úspěšných konferencí.

27.9.2016 Více

Dotace na sociální podnikání

V programu IROP bylo vyhlášeno druhé kolo příjmu žádostí o dotace na sociální podnikání. Z dotace je možné financovat stavební práce a pořízení vybavení nových nebo stávajících sociálních podniků. Dot

15.9.2016 Více

Otevíráme pro Vás dětskou skupinu Bublinky

Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 10. 2016 otevíráme na ulici Viniční 2270/160 v Brně naše vlastní zařízení péče o děti. Dětská skupina Bublinky je školka určena pro děti od 18 měsíců do 6 let s

13.9.2016 Více

Nové dotační příležitosti na vzdělávání zaměstnanců

Po dobu pozastavení příjmu žádostí do projektu POVEZ II mohou žadatelé využít v rámci OPZ výzvu č. 60 s názvem Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!, která byla vyhlášena dne 31. 8. 2016. V rámci nov

5.9.2016 Více

Otevíráme pro Vás dětský klub PINOKIO!

Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 9. 2016 otevíráme pro veřejnost naše vlastní zařízení péče o děti na prvním stupni základních škol. Zabýváte problematikou umístění Vašeho dítěte do školní druži

1.9.2016 Více

Ukončení příjmu žádostí pro podnikové vzdělávání zaměstnanců

Upozorňujeme žadatele, že dne 31. 8. 2016. byl ukončen sběr žádostí k výzvě Podnikové vzdělávání zaměstnanců z Operačního programu Zaměstnanost. K termínu ukončení příjmu žádosti bylo do výzvy podáno

1.9.2016 Více

Pozastavení příjmu žádostí do projektu POVEZ II

Upozorňujeme žadatele, že dne 23. 8. 2016 byl dočasně pozastaven příjem žádostí do projektu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II). Důvodem je snaha o kvalitní zpracování již přijatých

24.8.2016 Více

Podnikové vzdělávání zaměstnanců s 85% dotací!

Dne 15.6.2016 byla vyhlášena dotační výzva podnikové vzdělávání zaměstnanců, v rámci které je možné získat 85 % na prakticky jakékoli vzdělávací aktivity pro zaměstnance V rámci tohoto programu je mož

20.6.2016 Více

IROP podpoří rozvoj středních a vyšších odborných škol

Již od 30.6. 2016 bude možné podávat žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na zkvalitnění infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce. Podporo

3.6.2016 Více

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců z veřejných zdrojů

Od začátku dubna je možné žádat Úřady práce o příspěvek na podporu školení zaměstnanců.

18.5.2016 Více

Institut pro regionální spolupráci

Institut pro regionální spolupráci je akreditovanou poradenskou a vzdělávací společností. Více než 10 let pořádáme vzdělávací programy pro širokou veřejnost, pro státní instituce, firemní klientelu a

10.5.2016 Více

Připravujeme pro vás novou dětskou skupinu v Brně - Židenicích

Dětská skupina Bublinky je miniškolka určena pro děti od 18 měsíců do 6 let s maximální kapacitou 12 dětí. Tento malý počet nám umožňuje individuální přístup k dětem a zaručuje optimální rozvoj jejich

4.5.2016 Více

Nové webové stránky společnosti Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.

Vítejte na nových webových stránkách naší společnosti. Při jejich tvorbě jsme se zaměřili především na přehlednost, jednoduchost, zajímavost obsahu a taktéž rychlou orientaci na něm. Našim cílem bylo

3.5.2016 Více