AKTUALITY

Dotace na zavádění nových prorodinných opatření

Výzva "Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny" v rámci OP Z nabízí 100% dotaci.

Více

Den otevřených dveří v jesličkách Maloušci se blíží. Přijďte se podívat.

V úterý 6. 11. a středu 7. 11. se ve třídách jesliček Maloušci uskuteční dny otevřených dveří.

Více

Naše školičky jsou Vám stále k dispozici, pomůže Vám i s provozem

Máme pro Vaše děti volná místa v našich školičkách a pomáháme při vlastním zprovoznění školiček či jeslí.

Více

Další výzva na mikrojesle přichází. Umožněte maminkám ve Vašem okolí znovu pracovat

V listopadu bude vyhlášena nová výzva na zprovoznění mikrojeslí.

Více

Nechte své zaměstnance profesně růst, budete za to odměněni

Dejte svým zaměstnancům další důvod ke spokojenosti formou odborného vzdělávání.

Více

Nabízíme pomoc při zřizování jesliček, firemních školek, dětských skupin i klubů

Zvažujete možnost zřízení jesliček, firemní školky, dětské skupiny či klubu? Hledáte partnera, která by pro vás takové zařízení provozoval?

Více

Poslední volná místa v našich brněnských školičkách

Jesličky a školičky IRS nabízí ještě několik volných míst v různých částech Brna pro děti od jednoho roku.

Více

DS BUBLINKY otevřely novou školičku a jesličky v Kohoutovicích

Na začátku února otevřela DS BUBLINKY novou školičku pro děti od jednoho a půl roku a mkrojesle pro nejmenší (od půl roku) na Bellově 1 v Brně – Kohoutovicích.

Více

Age management – MPSV přichází s podporou adaptability starších pracovníků na trhu práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo koncem roku 2017 s novou dotační výzvou „Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“, na kterou vyčlenilo 300 mil. Kč.

Více

PF 2018

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018.

Více

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost

Ne vždy je znovu zapojení rodičů po (či během) rodičovské dovolené do pracovního procesu jednoduché. Z tohoto důvodu Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě podporuje aktivity vedoucí ke slaďo

Více

Genderový audit – efektivní nástroj moderní personalistiky

Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. se dlouhodobě zabývá problematikou rozvoje lidských zdrojů a harmonizací pracovního a rodinného života. Jako jedni z prvních v ČR jsme se začali intenzivně z

Více

Finance na provoz dětských klubů a příměstských táborů z evropských fondů

V dnešní časově náročné době může být pro některé rodiče obtížné sladit pracovní a rodinný život. Rodiče díky pracovní době či případnému dojíždění do práce jen těžko stíhají dopravit své děti do škol

Více

IRS pořádá sérii seminářů pro zemědělce

Institut pro regionální spolupráci uspořádal celkem 10 vzdělávacích seminářů pro zemědělský sektor. Školení probíhala v mnoha tematických oblastech - ekonomika provozu traktorů, inovace v mechanizaci,

Více

PF 2017

Vážení klienti, děkujeme Vám za Vaši přízeň v uplynulém roce 2016 a do nového roku 2017 Vám přejeme mnoho zdaru a úspěchů.

Více

Dotace na podporu dětských skupin

Dne 30. listopadu 2016 bude Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena dotační výzva na podporu dětských skupin. Výzva bude určena pro zajištění péče o děti v dětské skupině od 1 roku věku. M

Více

Konference za účasti Romana Celého – Dotační příležitosti pro obce

Uskuteční se další ze série úspěšných konferencí.

Více

Dotace na sociální podnikání

V programu IROP bylo vyhlášeno druhé kolo příjmu žádostí o dotace na sociální podnikání. Z dotace je možné financovat stavební práce a pořízení vybavení nových nebo stávajících sociálních podniků. Dot

Více

Otevíráme pro Vás dětskou skupinu Bublinky

Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 10. 2016 otevíráme na ulici Viniční 2270/160 v Brně naše vlastní zařízení péče o děti. Dětská skupina Bublinky je školka určena pro děti od 18 měsíců do 6 let s

Více

Nové dotační příležitosti na vzdělávání zaměstnanců

Po dobu pozastavení příjmu žádostí do projektu POVEZ II mohou žadatelé využít v rámci OPZ výzvu č. 60 s názvem Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!, která byla vyhlášena dne 31. 8. 2016. V rámci nov

Více

Otevíráme pro Vás dětský klub PINOKIO!

Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 9. 2016 otevíráme pro veřejnost naše vlastní zařízení péče o děti na prvním stupni základních škol. Zabýváte problematikou umístění Vašeho dítěte do školní druži

Více

Ukončení příjmu žádostí pro podnikové vzdělávání zaměstnanců

Upozorňujeme žadatele, že dne 31. 8. 2016. byl ukončen sběr žádostí k výzvě Podnikové vzdělávání zaměstnanců z Operačního programu Zaměstnanost. K termínu ukončení příjmu žádosti bylo do výzvy podáno

Více

Pozastavení příjmu žádostí do projektu POVEZ II

Upozorňujeme žadatele, že dne 23. 8. 2016 byl dočasně pozastaven příjem žádostí do projektu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II). Důvodem je snaha o kvalitní zpracování již přijatých

Více

Podnikové vzdělávání zaměstnanců s 85% dotací!

Dne 15.6.2016 byla vyhlášena dotační výzva podnikové vzdělávání zaměstnanců, v rámci které je možné získat 85 % na prakticky jakékoli vzdělávací aktivity pro zaměstnance V rámci tohoto programu je mož

Více

IROP podpoří rozvoj středních a vyšších odborných škol

Již od 30.6. 2016 bude možné podávat žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na zkvalitnění infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce. Podporo

Více

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců z veřejných zdrojů

Od začátku dubna je možné žádat Úřady práce o příspěvek na podporu školení zaměstnanců.

Více

Institut pro regionální spolupráci

Institut pro regionální spolupráci je akreditovanou poradenskou a vzdělávací společností. Více než 10 let pořádáme vzdělávací programy pro širokou veřejnost, pro státní instituce, firemní klientelu a

Více

Připravujeme pro vás novou dětskou skupinu v Brně - Židenicích

Dětská skupina Bublinky je miniškolka určena pro děti od 18 měsíců do 6 let s maximální kapacitou 12 dětí. Tento malý počet nám umožňuje individuální přístup k dětem a zaručuje optimální rozvoj jejich

Více

Nové webové stránky společnosti Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.

Vítejte na nových webových stránkách naší společnosti. Při jejich tvorbě jsme se zaměřili především na přehlednost, jednoduchost, zajímavost obsahu a taktéž rychlou orientaci na něm. Našim cílem bylo

Více