Dětská skupina IRS (Kuřim_2, jednotka 2101/4, NPO)

V rámci projektu byla vybudována dětská skupina s kapacitou 12 dětí. Místem realizace projektu je Tyršova 58a, Kuřim 664 34. Zařízení je určeno pro širokou veřejnost a je provozováno na základě zákona o dětské skupině. Díky projektu dojde k navýšení kapacity služeb péče o děti předškolního věku.

Registrovaný název dětské skupiny: Dětská skupina IRS VI
Název projektu: Dětská skupina IRS (Kuřim_2, jednotka 2101/4, NPO)
Termín realizace: 1. 10.2022 - 30.9.2023
Reg. číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_002/0002564

Kontakt:
Renata Höklová
hoklova@irs-eu.com
+420 777 281 451

Logo-OPZ-barevne.jpg