Dětská skupina - IRS III - navazující provoz

V rámci projektu je realizován navazující provoz dětské skupiny Maloušci – třída Bazalky s kapacitou 12 dětí. Místem realizace projektu je Štefánikova 836/1, 602 00 Brno. Zařízení je určeno pro širokou veřejnost a je provozováno na základě zákona o dětské skupině.

Registrovaný název: Dětská skupina – IRS III 
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015114
Termín realizace: 1.11.2019 - 30.4.2020

Kontakt:
Mgr. Bc. Ivana Procházková
info@malousci.cz
+420 723 367 829

Logo-OPZ-barevne.jpg