Ukončení příjmu žádostí pro podnikové vzdělávání zaměstnanců

Upozorňujeme žadatele, že dne 31. 8. 2016. byl ukončen sběr žádostí k výzvě Podnikové vzdělávání zaměstnanců z Operačního programu Zaměstnanost. K termínu ukončení příjmu žádosti bylo do výzvy podáno 1 455 žádostí o podporu v celkovém objemu 2 687 135 035,00 Kč!