Pozastavení příjmu žádostí do projektu POVEZ II

Upozorňujeme žadatele, že dne 23. 8. 2016 byl dočasně pozastaven příjem žádostí do projektu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II). Důvodem je snaha o kvalitní zpracování již přijatých žádostí v co nejkratším čase a zajištění plynulého závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu až do 30. 11. 2020. Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017.