PROJEKTVzdělávání zaměstnanců Agrární komory ČR

V rámci dlouholeté spolupráce s Agrární komorou ČR jsme zajistili výukové programy pro více než 1000 absolventů! Spolupracujeme s předními vysokoškolskými pedagogy a odborníky na zemědělství a potravinářství. Kompletně organizačně i personálně zajišťujeme školení v oblasti mechanizace, problematiky provozu traktorů a traktorových souprav, výživy zemědělské půdy, ochrany a výživy ovoce a zeleniny a révy vinné.

O žadateli

Agrární komora České republiky je dobrovolná zemědělská samosprávná organizace s více než sto tisíci členy.