PROJEKTChráněné bydlení v Charitě Rajhrad

Oblastní charitě Rajhrad jsme pomohli s přípravou projektu a získáním dotace přes 30 mil. Kč na objekt chráněného bydlení. V rámci projektu došlo k rekonstrukci objektu starých vojenských garáží a skladů na objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a zázemím pro 20 osob se zdravotním postižením. Prostory jsou určeny pro osoby s demencí, kteří tyto služby v regionu postrádají.

Příjemcem dotace na projekt byla Oblastní charita Rajhrad, která působí ve sféře zdravotně-sociálních služeb a pomoci potřebným lidem v nouzi (těžce nemocným, sociálně diskriminovaným, ohrožené mládeži, lidem v sociální, zdravotní a hmotné nouzi).