PROJEKTZaměstnávání osob s autismem

Ve spolupráci s Asociací pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s. jsme připravili projekt na zvýšení kvality života osob s poruchou autistického spektra a podporu osob o ně pečujících s rozpočtem přes 4 mil. Kč. V jeho průběhu proběhla řada aktivit od bilanční diagnostiky, systematické vzdělávání až po vyhledávání a zajištění vhodného pracovního místa. V ČR je diagnostikováno každým rokem více a více osob s PAS a z pohledu orientace na trh práce byl realizovaný projekt průlomový. 

Příjemcem dotace na projekt byla ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA - JM o.s., která působí jako profesionální mezičlánek mezi aktivitami s osobami s PAS a všemi ostatními institucemi zodpovědnými za příslušné programy v oblasti péče o osoby s PAS.áni a senioři ctěni.