PROJEKTCentrum pro rodinu Hodonín

Centru pro rodinu a sociální péči v Hodoníně jsme pomohli se získáním dotace přes 30 mil. Kč na rekonstrukci a rozšíření jejich objektu. Přestavbou došlo k rozšíření kapacit objektu, díky čemuž může využívat služby Centra více lidí, došlo ke zkvalitnění zázemí pro poskytovatele služeb a chod organizace a ke zlepšení kvality prostředí, v němž jsou služby poskytovány. Centrum se tak mohlo stát místem setkávání všech generací, místem, kde jsou děti vítány, rodiče podporováni a senioři ctěni.