Semináře PRV

Složka studijní materiály s názvem:

Projekt „Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků“, reg. č. 16/002/01110/520/000064“, realizovaný v rámci opatření 1. Předávání znalostí a informační akce, operace 1.1.1 Vzdělávací akce Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020

Soubory ke stažení