Rozvoj kreativity

Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky. Cíle bude dosaženo podporou vzájemného učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory v oblasti přírodovědných předmětů. Zkušenosti budou předávány právě vzájemným síťováním škol, které v současné době v českém prostředí absentuje. V rámci projektu vznikne síť 42 českých základních škol. Projekt bude realizován po dobu tří let, a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.

Logo_OPVVV.jpg

Stáhnout plakát

Kontakt

Mgr. Andrea Jahnická
Institut pro regionální spolupráci o.p.s.
Starobrněnská 690/20,
602 00 Brno

mobil: (+420) 724 444 195
email: jahnicka@irs-eu.com