Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů

Projekt je zaměřen na realizaci genderových auditů u 15 soukromých zaměstnavatelů malé velikosti. Projekt je zacílen na celé území ČR. Záměr tohoto projektu vyplývá ze současné situace ve společnosti, kde přetrvávají genderové disparity. Tyto se následně promítají také do zaměstnavatelské praxe (nerovné platové ohodnocení, kariérní postup, segregace trhu práce dle odvětví). Projekt umožní reflektovat tuto situaci u jednotlivých auditovaných organizací a navrhnout vhodné opatření k nápravě.

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Logo-OPZ-barevne.jpg