Práce v každém věku v Olomouci a okolí

Projekt si klade za cíl zlepšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti osob nad 50 let v Olomouckém kraji dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných. Cíle bude dosaženo prostřednictvím níže popsaných klíčových aktivit. Záměrem projektu je vhodně navázat na činnosti, které jsou realizovány úřady práce a vyplnit tak mezeru v podpoře poskytované  osobám starším 50 let.

Identifikace projektu
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007189
Název projektu: Práce v každém věku v Olomouci a okolí
Realizace projektu: 1. 1. 2018 - 30. 9. 2019

Cílová skupina:
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané starší 50 let

Klíčové aktivity projektu:
  • Výběr účastníků do projektu
  • Poradensko motivační program
  • Finanční gramotnost
  • Počítačová gramotnost
  • Rekvalifikační kurzy
  • Asistence při umístění na trh práce + zprostředkování zaměstnání
  • Pracovní a bilanční diagnostika
  • Doprovodná opatření
 Logo-OPZ-barevne.jpg