Mikrojesle IRS - navazující provoz

V rámci projektu je realizován navazující provoz mirkojeslí s kapacitou 4 děti od půl roku do čtyř let. Místem realizace projektu je Bellova 1, 623 00 Brno - Kohoutovice. Cílem projektu je zajištění provozu mikrojeslí, které zlepší přístup rodičů na trh práce a umožní sladění pracovního a soukromého života.

Registrovaný název: Mikrojesle IRS - navazující provoz
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011149
Termín realizace: 1. 7. 2019 - 30.6.2022

Kontakt:
Renata Höklová
hoklova@irs-eu.com
+420 777 281 451 


Logo-OPZ-barevne.jpg