Mikrojesle Brno, Viniční

Cílem projektu bylo zřízení mikrojeslí, které zlepší přístup rodičů na trh práce a umožní sladění pracovního a soukromého života. Fáze vybudování probíhala od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017, následně byla od 1. 7. 2017 zahájena provozní fáze, která bude probíhat do 30. 6. 2019. Kapacita zařízení jsou 4 děti.

Termín realizace: 1. 3. 2017 – 30. 6. 2019

Logo-OPZ-barevne.jpg