Logo-OPZ-barevn-e-(1).jpg

Do práce na Hodonínsku

Registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012534
 
Na projekt je poskytována finanční podpora EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 090 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP.
 
Projekt si klade za cíl zlepšit zaměstnatelnost a zaměstnanost uchazečů o zaměstnání a neaktivních osob z národnostních menšin se zaměřením na příslušníky romského etnika na Hodonínsku a Břeclavsku. V rámci projektu jsou realizovány aktivity, které jsou vybrány s ohledem na specifika a potřeby cílové skupiny. Díky účasti v projektu jsou cílové osoby vhodně motivované a informované pro vstup nebo návrat na pracovní trh a získají novou kvalifikaci a dovednosti.
 
Realizovány jsou následující navzájem provázané aktivity.


1. Výběr účastníků do projektu

2. Motivační kurz
Cílem aktivity je seznámení účastníků s projektem a jeho výstupy za účelem probuzení jejich zájmu o absolvování všech vzdělávacích aktivit s cílem zvýšení šance v uplatnění na trhu práce a obnovení jejich pracovního sebevědomí, motivace a jejich aktivizace.
 
3. Pracovní diagnostika
Cílem aktivity je podpora souladu mezi schopnostním, vzdělanostním a pracovním potenciálem osob a možností jejich reálného uplatnění na trhu práce.
 
4. Finance a ekonomika domácnosti
Cílem této aktivity je prohloubení znalostí účastníků projektu z oblasti financí jako prevence finančního předlužení.
 
5. Práce na počítači
Účelem této aktivity je obnovení nebo rozšíření počítačových dovedností a znalostí účastníků projektu.
 
4. Job Club Speciál
Cílem aktivity je motivace a důsledná aktivizace účastníků k uplatnění se na trhu práce nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. 

5. Rekvalifikační kurzy
Cílem aktivity je doplnění kvalifikace účastníků na základě aktuální analýzy potřeb trhu práce.

6. Zprostředkování zaměstnání
Cílem aktivity je zajištění pracovních míst účastníkům projektu.
 
7. Poradenství a asistence při umístění

Projekt je realizován od 1. února 2020 do 31. ledna 2022.
 
Máte-li zájem dovědět se o projektu více nebo se jeho aktivit účastnit, neváhejte se na nás obrátit.
 
Kontakt:
Mgr. Svatava Vaculová
Telefon: 731 603 851
Email: vaculova@rpa.cz