Dětská skupina IRS Hajany

V rámci projektu je provozována dětská skupina s kapacitou 24 dětí. Místem realizace projektu je Hajany 203. Zařízení je určeno pro širokou veřejnost a je provozováno na základě zákona o dětské skupině.

Registrovaný název: Dětská skupina - IRS IV
Termín realizace: 1. 7. 2019 - 30.6.2022
Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014243

Kontakt:
Mgr. Magdalena Panáčková
hajany@panacci.eu
+420 604 911 880

Logo-OPZ-barevne.jpg