Dětská skupina - IRS II - nvazaující provoz

V rámci projektu je realizován navazující provoz dětské skupiny Bublinky s kapacitou 12 dětí. Místem realizace projektu je Říčanská 29, 641 00 Brno.  Zařízení je určeno pro širokou veřejnost a je provozováno na základě zákona o dětské skupině.

Registrovaný název: Dětská skupina – IRS II
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015115
Termín realizace: 1.11.2019 - 30.4.2022

Kontakt:
Renata Höklová
hoklova@irs-eu.com
+420 777 281 451

Logo-OPZ-barevne.jpg