Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost

Ne vždy je znovu zapojení rodičů po (či během) rodičovské dovolené do pracovního procesu jednoduché. Z tohoto důvodu Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě podporuje aktivity vedoucí ke slaďování pracovního a rodinného života. V rámci nově vyhlášené výzvy se znovu zaměřuje na podporu budování a provozu dětských skupin. Jejich cílem je pečovat o děti v čase pracovní doby a umožnit tak rodičům dětí ve věku od 1 roku do 6 let zapojení do pracovního procesu.
 
Z dotace je možné pokrýt veškeré náklady na vybudování a provoz zařízení (stavební úpravy, pořízení nábytku a pomůcek, pronájem prostor, mzdové náklady personálu, rekvalifikaci zaměstnanců ad.). Podporovány jsou bez rozdílu zařízení péče o děti pro zaměstnance (v podstatě firemní školky) tak i pro veřejnost.  Míra podpory dosahuje až 100 % nákladů!
 
Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. má bohaté zkušenosti s provozem dětských skupin i dalších zařízení pro péči o děti (jesle, dětské kluby). Rádi vám pomůžeme s přípravou žádosti o dotaci či s vlastním zahájením provozu dětské skupiny. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Roman Zezulak
zezulak@irs-eu.com
+420 734 154 02