Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců z veřejných zdrojů

Od začátku dubna je možné žádat Úřady práce o příspěvek na podporu školení zaměstnanců. Dotace je poskytována z programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ). Ten si klade za cíl řešit nedostatečnou adaptabilitu pracovní síly na trhu práce a neochotu zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Z tohoto důvodu POVEZ dotuje z 85% nákup odborných školení pro stávající i nové zaměstnance a ze 100% hradí jejich mzdu po dobu výuky. Podporu mohou čerpat zaměstnavatelé (malé i velké firmy), OSVČ či nestátní neziskové organizace.

POVEZ je jedinečnou možností na získání podpory na vzdělávání Vašich zaměstnanců! Rádi Vám budeme nápomocni, ať už při zpracování žádosti o příspěvek, nebo při realizaci školení, která jsme schopni Vám zajistit dle potřeby.