Nové dotační příležitosti na vzdělávání zaměstnanců

Po dobu pozastavení příjmu žádostí do projektu POVEZ II mohou žadatelé využít v rámci OPZ výzvu č. 60 s názvem Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!, která byla vyhlášena dne 31. 8. 2016. V rámci nové výzvy je možné získat 85 - 100 % financí na prakticky jakékoli vzdělávací aktivity pro zaměstnance členských organizací žadatele. V rámci tohoto programu je možné financovat kromě odborných kurzů a jazyků také školení manažerských dovedností, obchodní komunikace a týmové spolupráce. Program se zaměřuje na kompletní zajištění vzdělávacích potřeb členských organizací žadatele v horizontu příštích tří let. Příjem žádostí bude zahájen 3. 10. 2016. Sběr žádostí je průběžný – tedy kdo dříve přijde, ten dříve mele!

Pokud tedy v současné době připravujete plán rozvoje zaměstnanců na příští roky, je ideální příležitost podat si žádost do tohoto dotačního programu. Pokud takovýto plán nemáte, je čas na něm začít pracovat.