Nechte své zaměstnance profesně růst, budete za to odměněni

V době, kdy na trhu práce vrcholí boj o každého zaměstnance a firmy si začínají přetahovat ty schopné mezi sebou, může být slíbený profesní růst jedním z plusů pro Vaši firmu. A pokud stále váháte nad vzděláváním pro své věrné pracovníky, máme další argument, proč se do něj pustit. Dotační výzva pro podnikové vzdělávání zaměstnanců je totiž opět tady. V rámci programu POVEZ II je v současnosti možné získat až 85 % dotaci na zaměstnanecké vzdělávání. Dotace se vztahuje na kurzy zaměřené na odbornou profesní stránku, jazykovou vzdělanost a speciální potřeby zaměstnavatelů.

Program zvýhodňuje vzdělávání zaměstnanců v předdůchodovém věku 54 let a více, nově pak může žadatel podat neomezený počet žádostí a programu se mohou účastnit i zaměstnanci, na které se již jednou podpora vztahovala.

V rámci programu je možné získat podporu na interní i externí vzdělávání. V případě externího vzdělávání se dotace týká proplacení kurzovného na vybraných školení, v případě interního školení je proplácena mzda internímu školiteli. V obou případech je pak zaplacen čas zaměstnanců, který na odborných školeních stráví.

Administrativním procesem přípravy žádosti i následného čerpání Vás rádi provedeme. S přípravou žádostí i následným obdobím realizace již máme letité zkušenosti. Proto se nebojte svěřit do našich rukou.

Mgr. Pavla Hudousková
Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.
tel.: + 420 734 154 022
e-mail: hudouskova@irs-eu.com