IRS pořádá sérii seminářů pro zemědělce

Institut pro regionální spolupráci uspořádal celkem 10 vzdělávacích seminářů pro zemědělský sektor. Školení probíhala v mnoha tematických oblastech - ekonomika provozu traktorů, inovace v mechanizaci, výživa a hnojení obilnin a luskovin, inovace a novinky provozu zemědělských strojů a další. 

Přednáškový program vedli odborníci z oboru, jako doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. a Prof. Ing. František Bauer z Mendelovy univerzity ad. 

Ve spolupráci s agrárními komorami bylo proškoleno celkem přes 130 podnikatelů a zemědělců z celého území ČR.