IROP podpoří rozvoj středních a vyšších odborných škol

Již od 30.6. 2016 bude možné podávat žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na zkvalitnění infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce. Podporována bude zejména výuka cizích jazyků, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy a technické a řemeslné obory. V rámci podpory bude možné i zajistit bezbariérovost škol.

Podporovanými aktivitami jsou: nákup budov, rekonstrukce a stavební úpravy, vybavení budov a učeben, vnitřní počítačové sítě a internetová připojení s mírou podpory 85-100%.

Příjem žádostí bude ukončen 18.11. 2016.