Institut pro regionální spolupráci

Institut pro regionální spolupráci je akreditovanou poradenskou a vzdělávací společností. Více než 10 let pořádáme vzdělávací programy pro širokou veřejnost, pro státní instituce, firemní klientelu a odbornou veřejnost.

Ve vzdělavatelské činnosti se zaměřujeme také na agrární sektor a v této souvislosti spolupracujeme s předními vysokoškolskými pedagogy a odborníky na problematiku zemědělství. Našich seminářů se v minulosti účastnilo více než 1000 členů agrárních komor a zemědělských svazů.

Zajišťujeme dále poradenství v oblasti dotační politiky pro neziskový sektor v rámci evropských i národních dotačních titulů. Orientujeme se na dotace pro sociální podnikání a poradenskou činnost pro neziskový sektor všeobecně.

Působíme v celé ČR.

Institut pro regionální spolupráci je Váš krok pro lepší budoucnost.