Age management – MPSV přichází s podporou adaptability starších pracovníků na trhu práce

V souvislosti s demografickými změnami i specifickou situací na trhu práce roste význam tzv. age managementu. Měnící se věková struktura obyvatelstva a pracovní síly, ekonomický růst i prognózy dalšího ekonomického i sociálního vývoje tlačí zaměstnavatele k řešení otázky udržení starších zaměstnanců v pracovním procesu.
Je dobře, že na tuto situaci reaguje i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Koncem roku 2017 přišlo s novou dotační výzvou „Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“, na kterou vyčlenilo 300 mil. Kč. Výzva nabízí podporu zaměstnavatelům i zaměstnancům, zejména v opatřeních vedoucích ke zvýšení adaptability starších pracovníků. Žádost o podporu je možné podat do 29. 3. 2018. Povinnou přílohou žádosti je audit age managementu.
IRS se problematikou age managementu zabývá. Rádi Vám poskytneme bližší informace a budeme nápomocni při zpracování vstupního auditu i žádosti o dotaci.
 
Markéta Mičudová
Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.
micudova@irs-eu.com
Tel. 732 280 495